GDPR

Personuppgiftspolicy

Från den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

I policyn beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information var du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Barber and Babes AB går att nå på följande sätt:
Post: Drottninggatan 10, 753 10 Uppsala
Telefon: 018-150700
E-post: barberandbabes@mielindgruppen.se

Vad förändringen innebär för dig
I korthet innebär GDPR att…
…du har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i personuppgiftspolicyn som finns på salongen,
…du får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen,
…att du får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få de rättade eller raderade,
…att du kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för utskick av information som t.ex. nyhetsbrev via e-post.

Vill du veta mer så finns hela policyn att läsa på salongen eller på vår nya hemsida som lanseras under hösten 2018.